IMG_1713_edited_edited.jpg

Ett frö som såddes

Sedan barnsben har min uppväxt präglats av närhet till djur och växtriket, från att samla grodyngel i dammen till att plocka buketter av sommarblomster. Jag hade alltid en dröm om att få jobba kring denna passion men vägen dit var långt ifrån tydlig.

År 2014 påbörjade jag mina studier i miljövetenskap på Karlstads Universitet, ett program som kom att ge mig en ny insyn i hur sårbar vår planet och allt som finns på den egentligen är. Tillsammans med ett år av utbytesstudier i Köpenhamn med fokus på naturvårdsbiologi, så la detta grunden för min världssyn, för mina visioner och för mitt företagande.

Under tiden jag gjorde mitt sista år på universitet i Karlstad började tankarna kring att bli företagare att växa. Med rädslan för att fastna med monotona sysslor bakom ett skrivbord och med viljan att skapa förändring tog jag mig ut ur min bekvämlighetszon och kastade mig in i nyföretagandes krokiga värld.

Min idé var enkel, men ändå komplicerad. Jag hade tidigare läst om odlingar långt under stadskärnorna i London där grödor kunde växa året runt med hjälp av energisnåla LED lampor och en teknik som kallades hydroponisk odling - odling med vatten istället för jord. Fördelarna var många både ur miljösyn såväl som hälsa, innovationstaket var högt och möjligheterna oändliga. Här skulle jag så mitt första frö.

Genom att ställa upp i lite olika tävlingar både på och utanför universitetet hamnade jag till slut på Karlstad Innovation park i ett kontorsutrymme fyllt med hydroponisk odlingsutrustning. Mina dagar gick ut på att lära mig bemästra konsten att odla i vatten samtidigt som jag gjorde min sista termin på Universitet. Det innebar mycket slit men när jag väl tog min kandidatexamen 2018, så hade jag för första gången i mitt liv en klar bild av min väg, vart jag stod, och vart jag ska.

Idag är Allgreen ett företag med fokus på hydroponisk odling av framförallt mikrogrönt, småblad och ätbara blommor med veckovisa leveranser till restaurang och grossist. Vi är under ständig utveckling och med hjälp ett brinnande intresse för innovation och drivkraften i att vilja förändra, så har Allgreen mycket kvar att visa.

Olof Guldbrandsson Kolthoff, Grundare Allgreen Hydrofarming